Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

On line psihopodrška

Prilagodimo se nastaloj situaciji ....psiho podrška pružena i putem telefona