Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Posljednji pozdrav

Dana 16.03.2017.god. iznenada nas je napustila naša Sadeta Puzić,naša podrška u svim aktivnostima.