Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Zadaci grupa

logo

Naš rad se odvija u grupama otvorenog tipa i grupe imaju sljedeće zadatke:

  • educirati oboljele i njihove članove obitelji o oboljenju, toku liječenja, prognozama i važnosti psihološke podrške za sve osobe u sistemu;
  • na grupi razmijeniti iskustva sa akcentom na emocije koje je nova situacija proizvela kod oboljelih i kod njihovih članova obitelji, u svrhu normalizacije i lakšeg prihvaćanja istih savladati osnovne tehnike nošenja sa stresom, tehnike relaksacije i kontrole impulsa;
  • raditi na poboljšanju kvalitete komunikacije unutar obitelji sa ciljem prevazilaženja blokada i predrasuda
  • trijažirati među članovima grupe one kojima je potrebna individualna psihološka pomoć i potpora, na osnovu procjene psihologa, psihijatra ili na traženje člana grupe.