Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

ZZO

U  ZZO odrzan je sastanak sa predstavnicima   Udruge Novi Pogled, slijepih osoba HNZ/HNK-a, Udruge „Pužnica“,  korisnika stoma i vrećica, Udruge roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama „Susret“ Čitluk, Udruge građana roditelja djece s posebnim potrebama „Djeca nade“ Prozor-Rama, Udruge dijabetičara u HNŽ/HNK-a „Insula“, Udruge za Down sindrom HNŽ/HNK-a i udruge roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmjeh“.