Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Jastuče srce

Kreativno izrada jastuce srce-aktivnosti grupa psihopotpore podrzane su od strane Think Pink Bosna i Hercegovina