Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Think Pink centar -sastanak mreže

Danas je u Think pink Centru počeo redovni trodnevni sastanak mreže koja okuplja udruženja pacijentica sa područja cijele BiH na kojem  su se  evaluirale  trenutne zajedničke aktivnosti, te razgovaralo  o budućim aktivnostima i saradnji.