Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Psihosocijalna potpora -Kreativno

Redovito se održavaju grupe psihosocijalne podrške----danas kreativno