Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Svjetski dan borbe protiv raka-World Cancer Day

U povodu 4.02.Svjetskog dana borbe protiv raka / World Cancer Day gostovanje na BH radio 1
Ovaj znacajan datum u periodu od 2022. do 2024.godine obiljezava se sa temom    „ Premostimo jaz u liječenju raka„ i fokusira se na  pitanje postojećih nejednakosti u dostupnosti kvalitetnih usluga prevencije, dijagnostike, liječenja i podrške oboljelim bez obzira na spol, rasu,  životnu dob itd.