Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Od spoznaje do liječenja

Od spoznaje do liječenja-žene kao glavni nosioci prava na zdravlje u BiH