Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Think Pink -psihopodrška

Psihološka podrška - grupa sa psihologom